Naše specializace

 

 

Prohlídková revizní činnost všech druhů mostních objektů 

zákonné hlavní, běžné a mimořádné mostní prohlídky dle ČSN 73 6221

prohlídky mostů pozemních komunikací a vypracování mostního listu, kompletní pasportizace, fotodokumentace, návrhy opatření k dalšímu režimu správy

 

Prohlídková revizní činnost ocelových konstrukcí pro energetiku 

běžné a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí vedení tepelných napaječů pro energetiku a průmyslové mosty dle ČSN 73 2604 (dále viz legislativa

 

Mostní evidenční systém HF-MES

evidence kompletního mostního pasportu - poskytujeme ZDARMA v rámci servisu

 

Krizový management

expertní činnost při mimořádných událostech a haváriích (povodně, autohavárie atp.); reakční doba do 4h od nahlášení události v rámci ČR 

 

Stanovení zatížitelnosti a vypracování statického výpočtu

statické, dynamické i únavové posouzení stávajícího stavu

 

Znalecké posudky mostních objektů