Členění dokumentace

 

Pro jednodušší orientaci zde uvádíme pouze základní názvosloví s popisem a hodnocení objektů s intervaly prohlídek vyňaté z ČSN 73 6221. 

 

 

Členění základní dokumentace mostního objektu dle ČSN 73 6221

 

A. Mostní list je základem dokumentace objektu – neměnný dokument, z jehož dat vychází každá další údržba, oprava nebo projekční činnost
B. Hlavní prohlídka         vykonává fyzická osoba na základě oprávnění uděleném Ministerstvem dopravy ČR, vytvořený dokument dále stanovuje podmínky zavedení mostu do provozu.

Stav objektu po hlavní prohlídce určuje časový interval do následné prohlídky:
Klasifikační stupeň I. – III. - interval do 6 let (klasifikační stupně viz níže "Posouzení stavu mostního objektu")
Klasifikační stupeň IV. - interval do 4 let
Klasifikační stupeň V. – VII. - interval do 2 let

C. Běžná prohlídka zápis nutno obnovit při stavu:
Klasifikační stupeň I. – III. - 1 x ročně
Klasifikační stupeň IV. – VII. - 2 x ročně
D. Mimořádná prohlídka provádí se po mimořádných událostech, jako jsou povodně,dopravní nehoda, apod.
E. Kontrolní prohlídka kontrolní prohlídku provádí příslušný silniční správní úřad dle vyhlášky č. 104 / 1997sb. a ČSN 73 6221 čl. 3.5.

 

Pro body A. - E. platí vložení technické fotodokumentace a pro body B. - E. mimo jiné také návrh opatření - kvalifikovaný návrh údržby, opravy či nutné přestavby v závislosti na stávající, či požadované zatížitelnosti objektu.

 

 

 

Posouzení stavu mostního objektu dle ČSN 73 6221

 

I. Bezvadný stav objekt zcela bez vad
II. Velmi dobrý stav pouze drobné vady, které neovlivní zatížitelnost
III. Dobrý stav závažnější vady, které neovlivní zatížitelnost
IV. Uspokojivý stav vady a poruchy, které mohou v budoucnu zatížitelnost ovlivnit
V. Špatný stav vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost – tyto jsou včasnou údržbou nebo opravou odstranitelné
VI. Velmi špatný stav vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost jsou odstranitelné jen včasnou velkou opravou zahrnující důležité části konstrukce
VII. Havarijní stav stav objektu, který zásadně ovlivňuje zatížitelnost a vyžadující okamžité opatření k odvrácení hrozící katastrofy

 

 

 

Použitelnost - bezpečnost provozu na mostním objektu dle ČSN 73 6221

 

Použitelný závady nemající vliv na použitelnost
Podmíněně použitelný závady, které mohou mí v budoucnu vliv na použitelnost
Použitelný s výhradou závady, které mají vliv na použitelnost, ale vyžadují okamžité omezení provozu
Omezeně použitelný mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný omezený provoz
Nepoužitelný mostní objekt není použitelný pro bezpečný provoz, nutné uzavření mostu

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.